IT технологијата оди напред, ние ја следиме, Вам Ви останува само да не следите Нас..

Со Нас правите ИТ чекор - НАПРЕД!

НЕКСТ-ЕМ дооел - регистрар за кириличниот домен .МКД

Почитувани клиенти,

НЕКСТ-ЕМ дооел како овластен регистрар од МАРнет, Ве известува дека од денес почна со регистрација на кириличниот домен .мкд.

Во врска со горенаведеното, НЕКСТ-ЕМ дооел нуди:
Регистрација на .мкд  домен – 800 ден. + 18% ддв = 944 ден.

Промоција на воспоставувањето кириличен домен .мкд

На покана на МАРнет, НЕКСТ-ЕМ дооел, како регистрар,  присуствуваше на промоцијата на воспоставување кириличен домен . мкд, која се одржа на 14 Јануари 2015 год. со почеток во 11.30 ч. во просториите на Порта Македонија.
Министрите за информатичко општество и администрација,  Иво Ивановски и за култура, Елизабета Канческа Милевска денеска  го промовираа воспоставувањето национален кириличен домен .мкд во меѓународниот интернет простор.

Среќни празници

АЕК – Втор јавен состанок за 2014 год.

На покана на Агенцијата за електронски комуникации, НЕКСТ-ЕМ ДООЕЛ присуствуваше на Вториот јавен состанок за 2014 год. кој се одржа на 23 Декември 2014 год. со почеток во 10 ч. во новата административна зграда на АЕК – Бизнис сала.

ДЗЛП – Завршна конференција

Дирекцијата за заштита на лични податоци и Норвешкиот орган за заштита на личните податоци – Datatilsynet  одржаа завршна кoнференција на проектот„Техничка помош за зајакнување на организациските и институционалните  капацитети за заштита на личните податоци“.
Конференцијата беше посветена на темата: „Предизвиците на социјалните мрежи поврзани со приватност” и „Дали сме сите во Cloud?!”

     
Syndicate content